O nás

Vydavatelství politologické a společenskovědní literatury Machiavelli Press zahájilo svoji činnost v roce 2017. Název vydavatelství v sobě spojuje příjmení nejslavnějšího novověkého politického myslitele a tradiční označení pro vydavatelské firmy. Niccolò Machiavelli se zabýval teorií politiky, historií, diplomacií, státovědou a dalšími disciplínami, které se dotýkají státu a politiky. To dělá i naše vydavatelství a zaměřuje se na stejná témata.

Dáváme prostor nejen zkušeným autorům, ale i začínajícím doktorandům, studentům a odborníkům. Vytváříme prostor pro vydávání cenově dostupných odborných knih a časopisů, aby i v době stále se zvyšujících cen knih byly naše publikace přístupné co nejširšímu okruhu čtenářů.

Vydáváme vědecké monografie, odborné publikace, učební texty, ale i kvalitní popularizační práce. Všechny naše publikace procházejí odborných recenzním řízením, konečné vydání schvaluje ediční rada vydavatelství. Na kvalitu dohlíží i vědecká rada vydavatelství, složená z předních českých a zahraničních expertů na politologii a společenské vědy.

Naše služby

Vydavatelství Machiavelli Press nabízí především:

  • vydávání vědeckých monografií a odborných publikací z oblasti politických a společenských věd

  • vydávání periodik se zaměřením na společnost, stát a politiku

  • vydávání učebnic pro vysokoškolské studenty politologie, historie, mezinárodních vztahů, ekonomie apod., ale i pro všechny generace zájemců o vzdělávání (například pro univerzity 3. věku)

  • vydávání popularizačních publikací pro širokou veřejnost (lokální historie a politika, kultura, cestování apod.)

  • prodej našich knih a časopisů, případně prodej další odborné literatury z politických a společenských věd.

Vědecká rada

Odborné zaměření vydavatelství řídí vědecká rada, složená z českých i zahraničních odborníků. Předsedou vědecké rady je prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor Vysoké školy politických a společenských věd v Kutné Hoře (profesor pro oblast mezinárodních vztahů, docent pro oblast politologie a dějin).

Ediční rada

Ediční rada vydavatelství schvaluje ediční plány, dohlíží na kvalitu vydávaných textů a na výběr autorů. Je odpovědná za objektivní recenzní řízení všech knih i časopisů. Předsedou ediční rady je doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.